Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

On behalf of the Organizers:

The Polish Society for the Study of Religions

and

The Nicolaus Copernicus University in Toruń,we would like to invite all interested persons to

The Third International Religious Studies Congress

dedicated to the issue:

“Religions and Religiosity in the Contemporary World”under the Honorary Patronage of:

Rector Magnificus of the Nicolaus Copernicus University, Professor Andrzej Radzimiński,
President of Toruń, Mr. Michał Zaleski
Kujawsko-Pomorski Voivode, Mrs. Ewa Mes

Toruń, September 12-15, 2011
Chairman of Organizing Committee
Professor Marek Szulakiewicz
Chairman of Program Committee
Professor Andrzej Wójtowicz
Head of the Polish Society for the Study of Religions
Professor Zbigniew Stachowski