Polskie Towarzystwo Religioznawcze JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Prezydent Miasta Torunia Wojewoda Kujawsko-Pomorski Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

III Kongres religioznawczy

religie i religijność w świecie współczesnym

Informacje dla prelegentów

Aby zgłosić swój udział w III Kongresie Religioznawczym w Toruniu należy w wyznaczonych terminach (najpóźniej do 15 czerwca):

  1. Wypełnić, wydrukować i przesłać (na nośniku celulozowym) organizatorom (patrz: zakładka "kontakt") formularz zgłoszeniowy (do pobrania tutaj), zwracając uwagę na podpisy i stronę dotyczącą faktury wraz z kserokopią opłaty konferencyjnej.
  2. Jednocześnie należy przesłać do sekretarza wybranej przez siebie sekcji (adresy mailowe podane są w zakładkach poszczególnych sekcji) następujące dane: stopień/tytuł, imię i nazwisko, ośrodek akademicki oraz w języku polskim i angielskim: tytuł referatu, krótkie streszczenie.

Opłaty kongresowe

Wpisowe (obejmuje materiały konferencyjne, imprezy towarzyszące, wyżywienie):

Kwotę prosimy przekazać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millenium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Koniecznie należy podać jako tytuł wpłaty: DIALOG oraz imię i nazwisko uczestnika.


Zakwaterowanie

Organizatorzy Kongresu zarezerwowali noclegi w następujących miejscach:

Rezerwacji należy dokonać osobiście, dzwoniąc pod numery telefonów poszczególnych akademików lub hoteli.
Podróżującym samochodem polecamy dokładne sprawdzenie lokalizacji i dostępności parkingu w wybranym hotelu lub akademiku.
Koszty noclegu uczestnicy pokrywają samodzielnie.